А Д В О К А Т И

Адвокат чи юрист ?
_РІЗНИЦЯ МІЖ АДВОКАТОМ ТА ЮРИСТОМ_


Яка різниця між юристом та адвокатом

Чи замислювались при пошуку фахівця для вирішення правової (юридичної) проблеми, хто саме потрібен – адвокат або юрист?

Відмінності між адвокатом та юристом можна привести наступні.

 

Критерії

 

 

А д в о к а т

 

 

Ю р и с т

За правовим статусом

Адвокат, крім того що є юристом, тобто крім диплому про вищу юридичну освіту, має ще й спеціальний законний статус, який надає йому ряд особливих прав, зокрема, без необхідності нотаріально посвідчувати довіреність без втрати лишнього часу для "походу" до нотаріуса, особисто оформляти договірні відносини та зразу представляти довірителя в цивільному, адміністративному та кримінальному процесах, на власний "запит адвоката" отримувати необхідну для справи офіційну інформацію від різних державних органів та інших структур чи  осіб, яку використовувати в якості доказів; мати та використовувати за призначенням свою печатку, кутовий штамп, фірменні бланки. 

 

Юристом є бути будь-який «фахівець у галузі права», який має поки що лише диплом про вищу юридичну освіту та самостійно  почав займатись наданням юридичних послуг.

ТАКИМ ЧИНОМ, КОЖНИЙ ЮРИСТ ОЧЕВИДНО МРІЄ СТАТИ АДВОКАТОМ.

На підставі чого здійснює свою  діяльність

Адвокат діє виключно на підставі «Свідоцтва про зайняття адвокатською діяльністю», що видається лише після обов’язкової багатомісячної практики та після складання окремого кваліфікованого іспиту згідно рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

 

Теоретично юрист може діяти відразу після отримання диплому про вищу юридичну освіту і зразу вважати себе видатним, не пройшовши, виражаючись «медичною мовою» жодної «післядипломної інтернатури».

Набуття правового статуту представника

Адвокат представляє інтереси довірителя на підставі: договору про надання правової допомоги; ордеру адвоката. Такі документи оформляються безпосередньо зразу у адвоката без додаткових затрат часу та коштів

 

Юрист представляє інтереси лише на підставі довіреності, яку необхідно нотаріально посвідчувати лише у нотаріуса, тому витрачається додатковий час та кошти.

 

 

Закріплення прав та обов’язків

Права та обов’язки адвоката закріплені у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», тобто законодавчо врегульовані і оплата за послуги здійснюється в рамках правового поля.

Права та обов’язки юриста окремо законодавчо не закріплені, фактично наявні лише урізані права при представництві інтересів тільки в судах – і то лише частиною процесуальних кодексів України, а питання про законність (офіційність) оплати ніяк спеціально не врегульовано.

 

 

Контроль за здійсненням діяльності

Діяльність адвоката контролюється державою через спеціальні дисциплінарні комісії, що є додатковим стимулом якості роботи.

Діяльність юриста окремо не контролюється, що може створювати безвідповідальне поле для зловживань чи неякісної роботи.

 

Право одержувати інформацію

Адвокат по закону має право та реальні можлимвості офіційно та в короткі терміни одержувати всю необхідну інформацію у  будь-яких органах державної й місцевої влади, від інших організацій, з установи, підприємств, шляхом подання адвокатських запитів.

 

Законодавчо не передбачено право юриста на одержування інформації 

Участь в справах

Адвокат має право приймати участь у всіх стадіях кримінального процесу, як то: досудового слідства та судового процесу, у всіх судах та на всіх рівнях судових інстанцій без виключення, а також при розгляді адміністративних правопорушень (як, наприклад, щодо водіїв за порушення ПДР чи після ДТП) тощо.

Юрист не має права приймати участь: у кримінальних справах, як в ході досудового розслідування, так і під час суду або після засудження в якості захисника підозрюваних, обвинувачених, підсудних або засуджених, а також в якості осіб, які притягуються до адміністративної відповідальності (як, наприклад, водії за порушення ПДР чи після ДТП) чи в якості представника потерпілих чи навіть свідків.

 

Забезпечення гарантій конфіденційності

Адвокат має право (та навіть зобов'язаний) не розголошувати «адвокатську таємницю», навіть слідчим органам, працівникам поліції чи суду і будь-які посадові особи (в тому числі  інших правоохоронних слідчих органів) - не мають права допитувати адвоката з цих питань.

Юрист не має спеціального «адвокатського імунітету», на нього не поширюється поняття «адвокатська таємниця».

Юрист жодною нормою закону не зобов’язаний зберігати в таємниці інформацію, отриману від клієнта, то чи повинен він цього дотримуватись ?

 

 

Отже, різниця між юристом та адвокатом очевидна.

У адвоката більш розширені права (отримання інформації, збирання доказів, участь у всіх інстанціях суду), адвокат має обов’язки, володіє спеціальними знаннями, здав екзамен та отримав «Свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю», тоді як юристом може бути будь-яка особа, яка отримала диплом про вищу юридичні освіту.

Ніхто так не спрогнозує подальший розвиток подій, оптимізує втрати, як досвідчений адвокат.  

Тобто кожний адвокат є юристом, але не кожний юрист є адвокатом.Обновлен 08 фев 2016. Создан 23 ноя 2015